Naturpark Öewersauer

Naturpark Öewersauer - Visitt vum Claude Turmes, Minister fir Landesplanung bei de Projeten Naturparkschoul, Natur AG a Käregenossenschaft "Käre vum Séi"

Natur AG - Naturpark Öewersauer
Natur AG - Naturpark Öewersauer
©Yannick STIRN

Um Programm stoung d'Naturparkschoul, déi hir aktuell Projeten an Zesummenaarbecht mat der Regionalschoul Uewersauer virgestallt huet an déi rezent gegrënnte Käregenossenschaft "Käre vum Séi", déi d'Landwirtschaft mam Waasserschutz vereent an ee gutt Beispill vun eiser regionaler Vermaartung duerstellt. 

Naturpark Öewersauer - Käregenossenschaft "Käre vum Séi"
Naturpark Öewersauer - Käregenossenschaft "Käre vum Séi"
©Yannick STIRN
Natur AG - Naturpark Öewersauer
Natur AG - Naturpark Öewersauer
©Yannick STIRN

Dernière mise à jour